Dịch vụ online
     
  

Hướng dẫn làm việc dự án capchatyper:                                                                               

Trươc tiên bạn vào qui định làm việc để đọc qui định về sản lượng dự án và khi đủ điểm phài lên web xác nhận mới được thanh toán ,xác nhận xong tiếp tục làm việc bình thường 

Trước tiên bạn xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm soft dự án capchatyper : xem tại đây
Sau đó download phần mềm soft dự án capchatyper : down load tại đây

Qui định cách làm việc và cach làm việc:

Đánh captcha nào phải chính xác captcha đó, nếu trong captcha đó có 1chữ cái sai xem như là đánh sai không tính captcha đó

Đánh phân biệt hoa thường đối với captcha thường                            

Đánh luôn ký tự đặc biệt ,khi đánh xong thì phải bấm enter liền trước 20 giây ,mới được tính , cột time hiện thời gian 20 giây đếm ngược bạn phải đánh trước 20 giây đối với captcha thường hình ảnh là 150 giây                                      

ký tự đặc biệt  . vd  :#$%?....,các ký tự ngoài chữ cái và số , khoảng trắng đều là ký tự đặc biệt.

Mỗi hình phải giải quyết trong 20 giây , khi cột status hiện chử waiting là đang tính 20 giây đếm ngược, tùy vào tốcđộ load nhanh chậm mà bạn mở it1 hoặc nhiều tài khoản nếu không dễ bị khóa và không tính điểm vì đánh chậm

Không biết thì bấm esc cho qua đổi với captcha thường captcha hình ảnh bấm skip

Đánh sai nhiều và timeout quá thời gian nhiều lần sẽ khóa tạm thời 5 phút ,nhiều lần dẫn đến khóa vỉnh viễn. Dự án này hiện tại captcha hình anh load nhanh 24/24h và giá rất cao nên bạn chọn RConly để làm captcha hình ảnh Recaptcha

Ai muốn xin thêm thì liên hệ admin : conglapBT11@gmail.com                                               

Qui định đủ điểm thanh toán và hướng dẫn xem điểm:

Trong 1 tuần phải đủ điểm tổng các tài khoản bạn làm cộng lại đạt tối thiểu 0.3$ mới được thanh toán làm càng nhiều càng tốt nhé tiền sẽ càng nhiều ( sàn lượng này rất ít nên mọi người không cẩn sợ không đủ điểm).điều kiện đủ điểm là cộng tất cả tài khoản lại đạt tối thiểu 0.3$ điểm trong tuần mới thanh toán cho nhân viên đó, không đủ điểm không thanh toán và không được lưu sang tuần sau cho nhân viên đó, từ thứ hai đến chủ nhật là kết thúc và bắt đầu tuần mới. sau khi làm đủ điểm thì lên web xác nhận đủ điểm và tiếp tục làm bình thường, Nếu làm đủ điểm mà quên xác nhận, xác nhận trể 1 tuần vẫn còn lưu để thanh toán, nếu qua 2 tuần là hệ thộng không còn lưu nên sẻ không được tính lương tuần trước đó.

sau khi cấp 3 tuần không làm đủ điểm lần nào sẽ thu hồi tài khoản lại, khóa vỉnh viễn đủ điểm vẫn thanh toán không đủ điểm không thanh toán.

Xem điểm làm được trong ngày của tài khoản đó ỡ cột earning trong phần mềm.

Nhận biết tài khoàn khóa vĩnh viển : tài khoản nào mà làm 24h bạn không thấy load 1 captcha nào là tài khoản đó có thể bị khóa vỉnh viển bạn liên hệ admin để kiểm tra lại và cấp tài khoản khác, tài khoản khóa vỉnh viễn đủ điểm vẫn được thanh toán, không đủ điểm không thanh toán.

thời gian load nhanh hơn bình thường : vào thứ 6 và thứ 7, giờ 22h-22h30 , 23h-23h30, 1h-1h30,

Gíá capchatyper $ điểm qui ra vnđ: 1$ = 17000 đến 19000 vnđ ,tùy vào sản lượng nhiều hay ít

Bảng khung giờ làm trả giá $ cho 1000 điểm capchatypers đối với captcha hình ảnh( Recaptcha), mọi người xem để biết giờ trả giá cao:

sáng: 1h30’(1.25$) ,2h30’(1.25$) ,3h30’(1.3$) ,4h30’(1.3$) ,5h30’(1.4$) ,6h30’(1.4$) ,7h30’(1.4$) ,8h30’(1.4$) ,9h30’(1$) ,10h30’(1$) ,11h30’(1$) ,12h30’(1$),
Trưa: 13h30’(1$) ,14h30,(1$) ,15h30’(1$) ,16h30’(1$) ,17h30’(1$) ,18h30’(1$) ,19h30’(1$) ,20h30’(1$) ,21h30’(1$) ,22h30’(1,25$) ,23h30(1,25$) ,24h30’(1,25$) .

Bảngkhung giờ trả giá $ cho 1000 điểm capchatypers đối với captcha thường ( Regular captcha), mọi người xem để biết giờ trả giá cao:

sáng: 1h30’(0,6$) ,2h30’(0,6$) ,3h30’(0,8$) ,4h30’(0,8$) ,5h30’(0,9$) ,6h30’(0,9$) ,7h30’(0,9$) ,8h30’(0.7$) ,9h30’(0.6$) ,10h30’(0.5$) ,11h30’(0.6$) ,12h30’(0.6$),
Trưa: 13h30’(0.5$) ,14h30,(0.5$) ,15h30’(0.5$) ,16h30’(0.5$) ,17h30’(0.5$) ,18h30’(0.5$) ,19h30’(0.5$) ,20h30’(0,5$) ,21h30’(0.5$) ,22h30’(0,5$) ,23h30(0,5$) ,24h30’(0,5$) .

Gía captcha hình ảnh REcaptcha rất cao và load rất nhanh so với captcha thường nên mọi người chọn RC only chỉ làm captcha hình ảnh đế có thu nhập cao nhé.

 

 

 

 
Hình thưc thanh toán
 
 
Thống kê truy cập
 
 
Làm thêm tại nhà
 
 

Dịch vụ việc làm online, uy tín hiệu quả. Công việc dành cho các mọi người để có thu nhập tôt

Hiện chúng tôi cung cấp cho các bạn các dự án là KoLo ,Qlink ,Captchatypers và megatypers

Bản quyền website thuộc workonline24h.com

Mọi ý kiến gửi vể địa chỉ:conglapbt1@yahoo.com

Tổng đài chăm sóc:01696871356