Hỗ trợ online
 

Trang lấy tài khoản và quản lý tài khoản làm việc dự án 2captcha tự động 24/24h

Nhập họ tên và email vừa đăng ký rồi bấm vào lấy tài khoản nếu lấy được sẽ báo thành công. Lấy xong rồi nhập họ tên và email bấm vào xem tài khoản của bạn để xem tên và mật khẩu tài khoản của bạn là gì, rồi bấm vào đọc hướng dẫn làm dự án 2captcha và bắt đầu làm việc ( mỗi người được lấy tối đa 1 tài khoản muốn lấy thêm thì gửi mail admin).

Nếu làm khi nào tài khoản này không load nữa muốn lấy thêm thì gửi mail admin: conglapbt11@gmail.com

Dự án 2captcha có mật khẩu giống tên tài khoản đó nhé và có thêm API để nhập vào soft làm

 
 
 
Email đã đăng kí tài khoản làm việc
Họ tên bạn (đã đăng kí làm việc)
 

Xem hướng dẫn làm việc dự án 2captcha click vào đây để xem hướng dẫn

Nếu chưa đăng kí tài khoản làm việc hãy click vào đây để đăng kí tài khoản
số thứ tự tài khoản Tài khoản và mật khẩu giống nhau API của tài khoản 2captcha

 
Hình thưc thanh toán
 
 
Thống kê truy cập
 
 
Quảng cáo
 
 
   

Dịch vụ việc làm online, uy tín hiệu quả. Công việc dành cho các mọi người để có thu nhập tôt

Hiện chúng tôi cung cấp cho các bạn các dự án là KoLo ,Qlink ,Captchatypers và megatypers

Bản quyền website thuộc workonline24h.com

Mọi ý kiến gửi vể địa chỉ:conglapbt1@yahoo.com

Tổng đài chăm sóc:01696871356