Dịch vụ online
     
   

 
 

Hướng dẫn làm việc dự án qlink :
Trước tiên bạn vào mục qui định làm việc đọc qui định sản lượng qlink chỉ tính trong 1 tuần ,điều kiện đủ điểm tối thiểu tài khoản 900 điểm trong tuần mới thanh toán tài khoản đó ( làm càng nhiều càng tốt ),đủ điểm thì lên web xác nhận đủ điểm để được thanh toán rồi làm bình thường, không đủ điểm không thanh toán tài khoản đó ,không lưu sang tuần sau, trưa 11h thứ 6 là kết thúc và bắt đầu tuần mới ,nếu bạn đăng ký gần ngày thứ 6 nhắm làm không kịp thì chờ qua trưa 11h thứ 6 mà làm, khóa vỉnh viển không đủ điểm không thanh toán, khóa vỉnh viễn đủ điểm vẫnh thanh toán bình thường, tài khoản không làm gì trong 4 tuần sau khi cấp sẽ bị thu hồi. Đủ điểm mà xác nhận chậm 1 tuần vẫn thanh toán chậm 2 tuần không thanh toán.

Sau khi được cấp tài khoản qlink, bạn xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng softqlink tại đây : http://huongdancaidatsoftqlink.weebly.com.

Sau khi xem hướng dẫn bạn vào đây download phần mềm qlinkgroup : download tại đây

hướng dẫn xem điểm tài khoản qlink làm được: http://huongdanxemdiemqlink.weebly.com

Cách làm việc : 

Tùy theo tốc độ load nhanh chậm mà mở ít hoặc nhiều tài khoản qlink để làm nhé hạn chế qua 15 giây

Chỉ đánh chữ và số. phải đánh 1 capcha trước 15 giây đếm ngược không để qua 15 giây trở về 0, timeout qua 15 giây nhiều sẽ bị khóa.                        

Đánh phân biệt hoa thường không đánh ký đặc biệt.

Mỗi hình phải giải quyết trong 15 giây. khi nào ra chử trung quốc, nga hoặc capcha không biết thì bấm esc hình ảnh thì bấm phím esc cho để cho qua.

đánh chậm hơn 15 giây sẽ không được tính điểm. nếu không kịp thì đánh phím esc cho qua nếu là hình ảnh

Hướng dẫn biết tài khoản bị khóa hay không :

Nhận biết khóa tạm thời 10 phút : đăng nhập vào xem điểm ở hàng chữ banned ? yes: để tiếng anh có nghĩa tiếng việt thời gian khóa và thời gian mở lại                                                                                                                                  

 Nhận biết khóa vỉnh viển : đăng nhập vào hiện phòng nền màu nâu có chữ như sau :

Ban

Your account has been suspended. Please contact your supervisor or QlinkGroup administrator for details.

You have been permanently suspended and you WILL NOT GET PAID.

Lúc này liên hệ mail admin để cấp tài khoản khác nhé.

 tài khoản không bị khóa :đăng nhập vào xem điểm ở hàng chữ banned ? No là làm bình thường                                                        

1$ = 17000 đến 19000 vnđ tùy vào sản lượng

Đây bảng thời gian trả $ cho 1000 cap các bạn xem để làm việc hiệu quả :
Sáng : 1h (0,7$/1000capcha), 2h(0,7$/1000capcha), 3h(0,7$/1000capcha), 4h(0,7$/1000capcha)  ,5h(0,7$/1000capcha), 6h (0,5$/1000capcha), 7h(0,4$/1000capcha), 8h(0,4$/1000capcha), 9h(0,4$/1000capcha)  ,10h(0,4$/1000capcha), 11h(0,4$/1000capcha), 12h(0,35$/1000capcha)

Chiều : 13h(0,35$/1000capcha), 14h(0,35$//1000capcha), 15h(0,35$//1000capcha), 16h(0,35$//1000capcha), 17h (0,4$//1000capcha),18h(0,35$/1000capcha), 19h(0,35$/1000capcha), 20h(0,5$//1000capcha)  ,21h(0,6$/1000capcha), 22h(0.7$/1000capcha), 23h(0,7$/1000capcha), 24h(0,7$/1000capcha)

 

 

 
w
 
Hình thưc thanh toán
 
 
Thống kê truy cập
 
 
Làm thêm tại nhà
 
 
   

Dịch vụ việc làm online, uy tín hiệu quả. Công việc dành cho các mọi người để có thu nhập tôt

Hiện chúng tôi cung cấp cho các bạn các dự án là KoLo ,Qlink ,Captchatypers và megatypers

Bản quyền website thuộc workonline24h.com

Mọi ý kiến gửi vể địa chỉ:conglapbt1@yahoo.com

Tổng đài chăm sóc:01696871356