Dịch vụ online
     
 

 

Qui định về sản lượng tối thiểu đạt được để nhận thanh toán:
   +Megatypers : Tài khoản nào đạt ít nhất 3$ thì điểm sẽ reset lại vào thứ 3 hàng tuần hoặc có thể chậm hơn một tuần, Thứ 2 là megatyper chốt điểm lại nếu tài khoản nào đủ điểm 3$ từ thứ 2 về trước thì diểm reset trong tuần đó( thứ 3 ), nếu qua thứ 2 mới đủ điểm 3$ thì số điểm đó tuần sau mới reset , nhiều bạn thắc mắc vì sao không reset hết mà còn lại điểm là do số điểm cón lại đó bạn làm sau thứ 2 nên tuần sau mới reset số điểm đó, sau khi được reset thì lên web xác nhận đủ điểm và làm bình thường tài khoản đó .Cuối tuần sẽ được thanh toán. Sau khi cấp tài khoản mỗi tài khoản tối thiếu 4 tuần phải đủ điểm nếu không sẽ thu hồi tài khoản lại , nếu làm không kịp thì liên hệ mail admin trên website để xin gia hạn thêm thời gian, điểm vẫn lưu sang tuần sau nếu làm không kịp. Nếu đủ 3$ mà bị khóa vẫn thanh toán cho bạn 100%,không thanh toán nếu tài khoản khóa không đạt tối thiểu 0.5$, nếu đạt 0.5$ đến dưới 3$ sẽ thanh toán cho bạn 30%$ ( đây là tiền túi do website bỏ ra do các bạn đã cố gắng làm được nhiêu đó chứ thật sự bị khóa khi chưa đủ 3$ thì bên nước ngoài sẽ không thanh toán ).                    

 

+Qlink :điều kiện đủ điểm tối thiểu tài khoản nào 900 điểm trong tuần mới thanh toán tài khoản đó ( làm càng nhiều càng tốt ), đủ điểm thì lên web xác nhận đủ điểm để được thanh toán rồi làm bình thường, không đủ điểm không thanh toán tài khoản đó, không lưu sang tuần sau, trưa 11h thứ 6 là kết thúc và bắt đầu tuần mới, nếu bạn đăng ký gần ngày thứ 6 nhắm làm không kịp thì chờ qua trưa 11h thứ 6 mà làm, sau khi đủ điểm thì lên web xác nhận ở mục xác nhận tài khoản đủ điểm rồi làm tiếp bình thường ,dự án này tài khoản sau khi cấp trong trong 4 tuần không làm gì sẽ bị thu hồi, khóa vỉnh viễn thì liên hệ admin để kiểm tra và cấp tài khoản khác, khóa vinh viễn mà đủ điểm vẫn được thanh toán, không đủ điểm không được thanh toán. Đủ điểm mà xác nhận chậm 1 tuần vẫn thanh toán 2 tuần không thanh toán.

 

+Capchatyper : Trong 1 tuần phải đủ điểm tổng các tài khoản bạn làm cộng lại với nhau đạt tối thiểu 0.3$ mới được thanh toán làm càng nhiều càng tốt nhé tiền sẽ càng nhiều ( sàn lượng này rất ít nên mọi người không cẩn sợ không đủ điểm). không đủ điểm không thanh toán và không được lưu sang tuần sau cho nhân viên đó, thời gian thứ hai đến chủ nhật là kết thúc và bắt đầu tuần mới. sau khi làm đủ điểm thì lên web xác nhận đủ điểm và tiếp tục làm bình thường tới chủ nhật hoặc thứ 2 sẻ tính lương, Nếu làm đủ điểm mà quên xác nhận, xác nhận trể 1 tuần vẫn còn lưu để thanh toán, nếu qua 2 tuần là hệ thộng không còn lưu nên sẻ không được tính lương tuần làm đủ điểm mà không xác nhận.

sau khi cấp 3 tuần không làm đủ điểm lần nào sẽ thu hồi tài khoản lại, khóa vỉnh viễn đủ điểm vẫn thanh toán không đủ điểm không thanh toán.

 

+ 2Captcha : Mỗi tài khoản phải đạt ít nhất 1$ tài khoản nào đủ điểm thì lên web xác nhận đủ điểm , sau khi xác nhận thì làm bình thường, chủ nhật admin sẽ tính lương và reset điểm của tài khoản đủ điểm lại không. Dự án này sau khi cấp tài khoản trong 5 tuần phải đủ điểm nếu không sẽ bị thu hồi tài khoản , nếu làm không kịp thì liên hệ gửi mail admin để xin gia hạn thêm thời gian.Điểm vẫn lưu sang tuần sau nhé.

 

+ dự án kolo: mỗi tài khoản phải đạt ít nhất 0.5$ tài khoản nào đủ điểm thì lên web xác nhận đủ điểm , sau khi xác nhận thì làm bình thường, chủ nhật admin sẽ tính lương và reset điểm của tài khoản đủ điểm lại không. Dự án này sau khi cấp tài khoản trong 3 tuần phải đủ điểm nếu không sẽ bị thu hồi tài khoản , nếu làm không kịp thì liên hệ admin hoặc vào ý kiến bổ sung ở trang chủ để xin gia hạn thêm thời gian. khóa vỉnh viển mà đủ điểm vẫn tính lương 100%, chưa đủ điểm mà bị khóa vình viễn nhưng được 0.2$ trở lên thanh toán 50% ( cộng điểm khóa này vào lương của bạn khi nào bạn đủ điểm được tính lương ).

Ngoài ra web còn có chế độ hoa hồng và bảng xếp hạng sản lượng:

- Bạn giới thiệu 1 người làm được  1$ kolo ,mega ,qlink, capchatyper, pixtyper bạn sẽ được 1000 vnđ ,điều kiện bạn cũng phải làm đủ điểm .ở mục đăng ký việc làm bạn nói người bạn giới thiệu , điển vào khung người giới thiệu là bạn nếu không sẽ không tính bạn là người giới thiệu

-Bảng xếp hạng sản lương hàng tuần dựa vào bảng lương, ai làm sản lượng nhiều nhất trong bảng lương trong tuần, sẽ được giải nhất và thưởng 1000vnđ/1$ làm được ,giải nhì là 500 vnđ/1$ làm được , mọi người cố gắng làm sản lượng cao nhé
Qui định về mức lương :                                                                                                                  

Kolo : tiền lương = số $* (17000 đến 19000 vnđ)  + hoa hồng (nếu có)

Qlink : tiền lương = số $* (17000 đến 19000 vnđ)  + hoa hồng (nếu có)

Megatyper : tiền lương = số $* (17000 đến 19000 vnđ)  + hoa hồng (nếu có)

Capchatyper : tiền lương = số $* (17000 đến 19000 vnđ)  + hoa hồng (nếu có)

Mức lương trên sẽ cộng với tiển thưởng nếu bạn đạt giải nhất hoặc giải nhì.

số điểm $ chỉ tính 1 số sau dấu chấm được làm tròn do phí bên nước ngoài chuyển tiền về: vd : 1.31$ = 1.3$
Mức giá sản lượng :

Kolo ,qlink,capchatypers : số $ trong 1 tuần  : dưới 15$ 1 tuần giá 1$=17000vnđ , trên 15$ giá 1$ =17,500 vnđ , trên 30$ giá 18000 vnđ . trên 50$ giá 19000vnđ.      

Megatypers: dưới 15$ 1 tuần giá 1$=17000vnđ , trên 15$ giá 1$ =17500 vnđ , trên 30$ giá 18000 vnđ . trên 50$ giá 19000vnđ.                                   

Thời gian và hình thức thanh toán :                                                                                    

Thanh toán hàng tuần bảng lương có vào chủ nhật hoặc thứ 2, lương sẽ được thanh toán vào thứ 4

Vần để lương sẽ giải quyết sai sót khi member yêu cầu kiểm tra trong thời gian 1 tháng từ khi có bảng lương sau 1 tháng sẽ không còn hỗ trợ nữa.

Hình thức thanh toán qua bảo kim - vietcombank - vietinbank, từ bảo kim bạn chuyển tiền về ngân hàng ,hoặc nạp tiền vào điện thoại.Nếu chưa có bảo kim mọi người đăng ký làm việc trước sau này bổ sung sau .

 

                                                                                              

 
Hình thưc thanh toán
 
 
Thống kê truy cập
 
 
Làm thêm tại nhà
 
 

Dịch vụ việc làm online, uy tín hiệu quả. Công việc dành cho các mọi người để có thu nhập tôt

Hiện chúng tôi cung cấp cho các bạn các dự án là KoLo ,Qlink ,Captchatypers và megatypers

Bản quyền website thuộc workonline24h.com

Mọi ý kiến gửi vể địa chỉ:conglapbt1@yahoo.com

Tổng đài chăm sóc:01696871356