Dịch vụ online
     
 

 

Qui định về sản lượng tối thiểu đạt được để nhận thanh toán:

Các dự án đủ điểm lên website xác nhận đủ điểm rồi làm tiếp bình thường tài khoản đó tới chủ nhật hoặc thứ 2 sẻ tính lương thứ 4 hoặc 5 sẻ thanh toán vào ngân hàng hoặc baokim.

+ Dự án kolo: Mỗi tài khoản phải đạt ít nhất 0.5$ tài khoản nào đủ điểm thì lên web xác nhận đủ điểm, sau khi xác nhận thì làm tiếp tài khoản đó bình thường, chủ nhật admin sẽ tính lương và reset điểm của tài khoản đủ điểm lại không. Dự án này sau khi cấp tài khoản trong 3 tuần phải đủ điểm nếu không sẽ bị thu hồi tài khoản, nếu làm không kịp thì liên hệ gửi thừ vào mail admin để xin gia hạn thêm thời gian. Khóa vỉnh viễn chửa đủ 0.5$ không thanh toán, đủ điểm vẩn được thanh toán 100%.
   

+Megatypers : Dự án megatyper chỉ cần làm đủ tối thiểu 1$(điểm) trở lên ỡ khung balance là bạn xác nhận đủ điểm để thanh toán được rồi nhé( nếu làm không đủ thì tuần sau vẫn lưu điểm làm tiếp bình thường), khi tính lương số điểm đó thì điểm ở khung banlance tài khoản đó vẫn hiện bình thường như lúc đầu không mất, bạn làm tiếp đạt 1$ nữa thì xác nhận đủ điểm tiếp hoặc có thể để 1 lân tối đa 3$ xác nhận 1 lần củng được. Vì khi tài khoản hiện điểm tới 3$ trở lên trong balance thì đến thứ 2 tuần sau sẻ reset lại 0$ ỡ balance tính đến ngày cuối tuần chủ nhật làm được trước đó ( bất cứ tài khoản megatyper nào tới 3$ trong balance cũng sẽ reset lại 0). sau khi reset mà bạn làm từ 0$ mà bạn làm đến 1$ xác nhận tiếp.Trong quá trình làm tài khoản nào bị khóa vỉnh viễn được thanh toán 30% số điểm chưa được tính lương
Ví dụ: Tài khoản megatyper MG1 bạn làm đủ 1$ ở balance xác nhận đủ điểm, thanh toán xong 1$ đó điểm vẫn bình thường không mất ở banlance , bạn làm thêm 1$ nửa là tài khoản MG1 sẻ hiện balance là 2$ lúc đó xác nhận đủ điểm tiếp hoặc bạn làm cho tới khi hiện tới 3$ ở banlance xác nhận 1 lần củng được, vì hơn 3$ là thứ 2 tuần sau reset lại 0$
( bất cừ tài khooản megatyper nào cũng vậy), sau khi reest lại 0$ bạn làm MG1 đủ 1$ thì lên website xác nhận tiếp

 

+Qlink :điều kiện đủ điểm tối thiểu tài khoản nào 900 điểm trong tuần mới thanh toán tài khoản đó ( làm càng nhiều càng tốt ), đủ điểm thì lên web xác nhận đủ điểm để được thanh toán rồi làm bình thường, không đủ điểm không thanh toán tài khoản đó, không lưu sang tuần sau, trưa 11h thứ 6 là kết thúc và bắt đầu tuần mới, nếu bạn đăng ký gần ngày thứ 6 nhắm làm không kịp thì chờ qua trưa 11h thứ 6 mà làm, sau khi đủ điểm thì lên web xác nhận ở mục xác nhận tài khoản đủ điểm rồi làm tiếp bình thường ,dự án này tài khoản sau khi cấp trong trong 4 tuần không làm gì sẽ bị thu hồi, khóa vỉnh viễn thì liên hệ admin để kiểm tra và cấp tài khoản khác, khóa vinh viễn mà đủ điểm vẫn được thanh toán, không đủ điểm không được thanh toán. Đủ điểm mà xác nhận chậm 1 tuần vẫn thanh toán 2 tuần không thanh toán.

 

+Capchatyper : Trong 1 tuần phải đủ điểm tổng các tài khoản bạn làm cộng lại với nhau đạt tối thiểu 0.3$ mới được thanh toán làm càng nhiều càng tốt nhé tiền sẽ càng nhiều ( sàn lượng này rất ít nên mọi người không cẩn sợ không đủ điểm). không đủ điểm không thanh toán và không được lưu sang tuần sau cho nhân viên đó, thời gian thứ hai đến chủ nhật là kết thúc và bắt đầu tuần mới. sau khi làm đủ điểm thì lên web xác nhận đủ điểm và tiếp tục làm bình thường tới chủ nhật hoặc thứ 2 sẻ tính lương, Nếu làm đủ điểm mà quên xác nhận, xác nhận trể 1 tuần vẫn còn lưu để thanh toán, nếu qua 2 tuần là hệ thộng không còn lưu nên sẻ không được tính lương tuần làm đủ điểm mà không xác nhận.

sau khi cấp 3 tuần không làm đủ điểm lần nào sẽ thu hồi tài khoản lại, khóa vỉnh viễn đủ điểm vẫn thanh toán không đủ điểm không thanh toán.

 

+ 2Captcha : Mỗi tài khoản phải đạt ít nhất 1$ tài khoản nào đủ điểm thì lên web xác nhận đủ điểm , sau khi xác nhận thì làm bình thường, chủ nhật admin sẽ tính lương và reset điểm của tài khoản đủ điểm lại không. Dự án này sau khi cấp tài khoản trong 5 tuần phải đủ điểm nếu không sẽ bị thu hồi tài khoản , nếu làm không kịp thì liên hệ gửi mail admin để xin gia hạn thêm thời gian.Điểm vẫn lưu sang tuần sau nhé.

 

Ngoài ra web còn có chế độ hoa hồng và bảng xếp hạng sản lượng:

- Bạn giới thiệu 1 người làm được  1$ kolo ,mega ,qlink, capchatyper, pixtyper bạn sẽ được 1000 vnđ ,điều kiện bạn cũng phải làm đủ điểm .ở mục đăng ký việc làm bạn nói người bạn giới thiệu , điển vào khung người giới thiệu là bạn nếu không sẽ không tính bạn là người giới thiệu

-Bảng xếp hạng sản lương hàng tuần dựa vào bảng lương, ai làm sản lượng nhiều nhất trong bảng lương trong tuần, sẽ được giải nhất và thưởng 1000vnđ/1$ làm được ,giải nhì là 500 vnđ/1$ làm được , mọi người cố gắng làm sản lượng cao nhé
Qui định về mức lương :                                                                                                                  

Kolo : tiền lương = số $* (17000 đến 19000 vnđ)  + hoa hồng (nếu có)

Qlink : tiền lương = số $* (17000 đến 19000 vnđ)  + hoa hồng (nếu có)

Megatyper : tiền lương = số $* (17000 đến 19000 vnđ)  + hoa hồng (nếu có)

Capchatyper : tiền lương = số $* (17000 đến 19000 vnđ)  + hoa hồng (nếu có)

Mức lương trên sẽ cộng với tiển thưởng nếu bạn đạt giải nhất hoặc giải nhì.

số điểm $ chỉ tính 1 số sau dấu chấm được làm tròn do phí bên nước ngoài chuyển tiền về: vd : 1.31$ = 1.3$
Mức giá sản lượng :

Kolo ,qlink,capchatypers : số $ trong 1 tuần  : dưới 15$ 1 tuần giá 1$=17000vnđ , trên 15$ giá 1$ =17,500 vnđ , trên 30$ giá 18000 vnđ . trên 50$ giá 19000vnđ.      

Megatypers: dưới 15$ 1 tuần giá 1$=17000vnđ , trên 15$ giá 1$ =17500 vnđ , trên 30$ giá 18000 vnđ . trên 50$ giá 19000vnđ.                                   

Thời gian và hình thức thanh toán :                                                                                    

Thanh toán hàng tuần bảng lương có vào chủ nhật hoặc thứ 2, lương sẽ được thanh toán vào thứ 4

Vần để lương sẽ giải quyết sai sót khi member yêu cầu kiểm tra trong thời gian 1 tháng từ khi có bảng lương sau 1 tháng sẽ không còn hỗ trợ nữa.

Hình thức thanh toán qua bảo kim - vietcombank - vietinbank, từ bảo kim bạn chuyển tiền về ngân hàng ,hoặc nạp tiền vào điện thoại.Nếu chưa có bảo kim mọi người đăng ký làm việc trước sau này bổ sung sau .

 

                                                                                              

T
Hình thưc thanh toán
 
 
Thống kê truy cập
 
 
Làm thêm tại nhà
 
 

Dịch vụ việc làm online, uy tín hiệu quả. Công việc dành cho các mọi người để có thu nhập tôt

Hiện chúng tôi cung cấp cho các bạn các dự án là KoLo ,Qlink ,Captchatypers và megatypers

Bản quyền website thuộc workonline24h.com

Mọi ý kiến gửi vể địa chỉ:conglapbt1@yahoo.com

Tổng đài chăm sóc:01696871356