Dịch vụ online
     
 

 

Hướng dẫn làm việc dự án megatyper :
Trước tiên bạn vào đọc qui định sản lượng và thời gian làm đủ điểm dự án này trong mục qui định làm việc ,nếu đủ điểm thứ 3 hàng tuần sẽ reset lại điểm có thể chậm hơn vài ngày ,sau khi reset lại điểm thì lên web xác nhận đủ điểm.Thứ 2 là megatyper chốt điểm lại nếu tài khoản nào đủ điểm từ thứ 2 về trước thì diểm reset trong tuần đó( thứ 3 ), nếu qua thứ 2 mới đủ điểm thì số điểm đó tuần sau mới reset , nhiều bạn thắc mắc vì sao không reset hết mà còn lại điểm là do số điểm cón lại đó bạn làm sau thứ 2 nên tuần sau mới reset số điểm đó.

Trước tiên bạn xem hướng dẫn sử dụng phần mềm typer megatyper: xem tại đây                    

Sau đó download phần mềm typer của megatypers : download tại đây

 

Qui định cách làm viêc :                                                                                                                                               

Đánh chữ và số và khoảng trắng nếu có.                                                                                                                      

Đánh không cần phân biệt hoa thường, không đánh ký tự đặc biệt. Nếu captcha nào có chử case sensetive thì đánh phân biệt hoa thường.                                                                                              

Không biết bấm chuột vào dont know cho qua, (chú ý : chỉ nên bấm cho qua khi hiện ra chử trung quốc-nga, nếu không thì không nên bấm cho nhiều quá cũng dể bị khóa) , phải đánh mỗi hình trong thời gian 15 giây,

Sai nhiều captcha bình thường, đánh chậm hơn 15s (timeleft) trước khi về 0 nhiều sẽ bị khóa tạm thời bạn liên hệ admin mở lại. Đánh thiếu chữ và sai captcha có chữ case sensitive cần phân biệt hoa thường nhiều sẽ bị khóa vỉnh viễn, cột timer left hiển thị làm giây đếm ngược bạn phải đánh trước 15 giây về 0, (do đường truyền từ vietnam ra được nước ngoài mất khoảng thời gian nên đánh mỗi tài khoản còn ít nhất 5 giây còn càng nhiều càng tốt )                                                               

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khóa là đánh chậm 15 giây ( timeout )và sai nhiều vì vậy khi hình ra nhanh và dài bạn mở ít tài khoản ,không để qua không để cho qua 15s , bạn tập trung vào đánh cho chính xác trước sau đó là phải nhanh 15 giây, vì khóa vinh viễn do đánh sai sẽ không mở lại được ,nếu khóa do đánh chậm thì sẽ mỡ lại được 

Mỗi người cấp 1 đến 4 tài khoản tùy vào tốc độ đánh mỗi người nhiều hay ít tài khoản làm thay phiên nhau khi tài khoản này bị khóa trong thời gian chỏ mở khóa thì lấy tài khoản khác làm..

 

Nhận biết tài khoản bị khóa : khi đăng nhập tài khoản vào phần mềm sẻ hiện dòng chử: you have been banned, visit the website for more info, lúc này có thể khóa vỉnh viễn hoặc tạm thời gửi mail adminh kiểm tra nhé .

Nếu khóa tạm thời vào thứ 7, chủ nhật, sẽ không mở khóa vì vậy ai khóa trong mấy ngày này thì liên hệ admin mở khóa đợi thứ 2 hoặc 3 sẽ mở khóa lại nhé, còn ngày khác hôm sẽ mở khóa nhanh.

Trường hợp khóa vỉnh viễn admin sẻ cấp tài khoản megatyper khác cho bạn làm

không thanh toán nếu tài khoản khóa vỉnh viễnchưa đạt tối thiểu 0.5$, nếu đủ 3$ sẽ thanh toán cho bạn 100%, nếu đạt 0.5$ dưới 3$ sẽ thanh toán cho bạn 30%$ ( đây là tiền túi do website bỏ ra do các bạn đã cố gắng làm được nhiêu đó chứ thật sự bị khóa khi chưa đủ 1.5$ thì bên nước ngoài sẽ không thanh toán ).

Điểm vẫn lưu sang tuần sau nếu bạn làm chưa đủ điểm.

 

xem điểm ở cột banlance trên phần mềm. điểm sẻ nhảy lên liền ngày lập tức khi bạn đánh xong dù đúng hay sai nhưng sau đó sẻ kiểm tra lại trừ đi số captcha đánh sai ra          

 1$ =17000 đến 19000 vnđ  ,tùy vào sản lượng.

Vì phí chuyển tiền từ nước ngoài về nên chỉ tính 1 số sau dấu chấm vd: 0.45$ = 0.4$ Hoặc  3.56 - 3.5$                                                                                                       

Đây là bảng trả số $ cho 1000 captcha mọi người xem để làm việc cho hiệu quả:
Sáng :

1h(0,7$/1000captcha), 2h(0,7$/1000captcha), 3h(0,7$/1000captcha), 4h(0,7$/1000captcha), 5h(0,7$/1000captcha) , 6h (0,7$/1000captcha), 7h(0,7$/1000captcha), 8h(0,7$/1000captcha), 9h(0,7$/1000captcha), 10h(0,5$/1000captcha), 11h(0,6$/1000captcha), 12h(0,6$/1000captcha)
Chiều :

13h(0,6$/1000captcha), 14h(0,6$/1000captcha), 15h(0,6$/1000captcha), 16h(0,6$/1000captcha), 17h (0,6$//1000captcha), 18h(0,7$//1000captcha), 19h(0,7$/1000captcha), 20h(0,7$/1000captcha), 21h(0,7$/1000captcha)  ,22h(0,7$/1000captcha), 23h(0,7$/1000captcha), 24h(0,7$/1000captcha).

 

Tài khoản mới cấp mặc định sẽ không ra captcha hình ảnh( recaptcha) , nếu ai có biết chút tiếng anh thì liên hệ admin kích hoạt tài khoản ra thêm captcha hình ảnh, mỗi captcha hình ảnh sẽ trả giá cao thêm 25% so với bảng giá ở trên của captcha thường.

ví dụ : 22h trả giá 1$/1000captcha, đối vời captcha bình thường , captcha hình ảnh giờ đó là 1.25$

 

 

 
Hình thưc thanh toán
 
 
Thống kê truy cập
 
 
Làm thêm tại nhà
 
 

Dịch vụ việc làm online, uy tín hiệu quả. Công việc dành cho các mọi người để có thu nhập tôt

Hiện chúng tôi cung cấp cho các bạn các dự án là KoLo ,Qlink ,Captchatypers và megatypers

Bản quyền website thuộc workonline24h.com

Mọi ý kiến gửi vể địa chỉ:conglapbt1@yahoo.com

Tổng đài chăm sóc:01696871356